geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

KİLİT FAKTÖRLER VE BAŞARI KRİTERLERİ

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk programının başarılı uygulanabilmesi için dikkate alınması gereken kilit faktörler ve bazı başarı kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Üstyönetimin sponsorluğu, liderliği,

Mentor, mentilerin gönüllülüğü ve sürece sahip çıkması,

Mentor ve Mentinin yöneticilerinin aktif görünür katılımı ve desteği,

Kurum içi iletişim planı,

Kurum içi Koordinasyon Ekibi, Koordinatör, rol ve sorumlulukları,

Mentorluk Programı veri tabanı ve bilgi yönetimi platformu,

Gerekli ön hazırlık, ihtiyaç analizi,

Tasarım Toplantısı,

Program Amaç Cümlesi,

Program Parametreleri, temel uygulama prensipleri,

Program Paydaşlarının eğitimi, (Mentor, Menti ve Koordinasyon Ekibi)

Eşleşme Kriterleri ve Şeffaf eşleşme stratejisi,

İzleme, geribildirim ve değerlendirme sistemi,

Sürekli öğrenme ve destek mekanizması,

Tutundurma, takdir ve ödüllendirme sistemi,

Mentorluğun kurum içinde zaman, mekan, önem ve öncelik olarak desteklenmesi…