geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

MENTORLUK KULLANIM ALANLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk kurumlarda çok farklı amaçlarla uygulanabilir;

Başlangıç ve Oryantasyon: Çalışanların kurum içinde kariyer yoluna devam etmesini ve gelişimini hızlandırmak

Liderlik Gelişimi; Lierlik becerilerinin gelişimine yardımcı olmak

Kariyer ve Yedekleme Planı; Geleceğin potansiyel yöneticilerini yetiştirmek

Yetenek Programları; Yetenek, potansiyel ve kapasite geliştirme

Yansıtma Deneyimi; Gelecek için etkin öğrenmeyi sağlamak

Kariyer Gelişimi; Yetenek ve potansiyelin belirlenmesi ve desteklenmesi

İşbaşında Öğrenmeyi Desteklemek; optimal öğrenme ve performansı teşvik etmek

Farklılık Programları; Kültürel ve sosyal farklılıklara saygı duymak ve değer vermek

İşten Çıkarma Desteği; Bireylerin beklenmedik değişikliklere adapte olmalarına yardımcı olmak

İşyerinde Değişim Dönemlerini Desteklemek; Değişime oryantasyon ve adaptasyonu hızlandırmak

Değişim Programlarında; Birey/ çalışanların değişimde ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmak