geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

MENTORLUK ETKİSİ

Yazdırmak için tıklayın!

Etkili mentorluk hizmeti, iş hayatında; mentordan, mentiye, mentinin üst yöneticisinden, organizasyonel yapıya kadar dokunduğu her şeye fayda sağlayabilir. Toplumsal hayatta da aynı etkiden söz etmek mümkündür. Çünkü dezavantajların ve mutsuzluğun üstesinden gelebilmek için güçlendiren bir öğrenme ilişkisi eşliğinde insanlara destek olmak buradaki temel faydadır.

Bir menti için mentorluk; kariyer, iş ve kişisel hayat gibi konularda ona kendisini keşfedeceği güvenli bir ortam sağlar. Mentor, mentinin alacağı zor kararlarda düşüncelerini yüksek sesle kendisine tekrarlayacak bir eko (yankı efekti), düşüncelerini bir bakış açısı doğrultusunda düzenlemesini sağlayacak objektif bir göz, bazen işler yolunda gitmediğinde yüreklendiren kişi ve kimi zaman da amaçlarınıza ulaşmada izlenecek bir model olarak karşınıza çıkacaktır. Mentiler tipik olarak mentorluk desteği almayan iş arkadaşlarından daha hızlı ilerler ve ilişki desteği, kaynaklar ile yeteneklerini daha geniş ölçüde geliştirirler.

Bir mentor için mentorluk yapmak, kendi ekibinin sınırları dışında başkalarının da gelişimini sağlama yeteneğini geliştirme şansı demektir. Bu aynı zamanda mentor için bir mesai süresi içinde düşünsel anlamda verimli bir yansıtma zamanı sağlayabileceği ender fırsatlardan biridir. Mentilerinin sorunlarıyla ilgilenmek mentorları çoğunlukla kendi çalışma grubuyla olan ilişkisinin iç yüzünü anlamaya da yöneltir. Mentorlara mentileriyle kurdukları ilişkiden nasıl bir kazanç sağladıkları sorulduğunda, çoğunlukla farkındalık, entellektüel esneme, öğrenme ve bir başkasının gelişiminden duyulan temel haz duygusundan söz ederler.

Organizasyonlar için mentorluk, yeteneğin elde tutulabilmesinde önemli rol oynar. Mentorları olan kişiler çalıştıkları yerden ayrılma konusunda daha çekimser olurlar ya da daha uzun süre kalma eğilimlidirler. Bir çok araştırma göstermiştir ki örneğin bir firmada görev yapan satış elemanları, mentorluk desteği aldıkları ilk yıllarında %20 oranında daha çok satış yapmışlardır. Bunun yanında mentorluk programı yürüten müesseseler insan odaklı olarak tanınırlar.

Mentilerin üst yöneticilerinin de mentorluktan fayda sağlaması kaçınılmazdır. Mentiler, yöneticilerine ve/veya iş arkadaşlarına dair konuları da mentorlarıyla paylaşıp grup içindeki iletişimi nasıl geliştirecekleri üzerine tartışabilirler. Diğer yandan mentor, mentinin karşılaştığı negatif eleştirilerle nasıl başa çıkacağı konusunda farklı bakış açılarını düşündürerek, yapıcı bir dille yardımcı olacaktır. Bu tip konuları olayın tamamen dışında biriyle konuşmak çoğu zaman daha kolaydır.

Mentorluk hizmetinden fayda sağlayan dört ortak paydaşı mevcuttur. Bu dört taraf da öğrenme ilişkisine yaptıkları yatırımlarının kendilerine geri dönüşünü aşağıda belirtildiği gibi alabilirler.

Mentiye faydaları:

Şirketin liderlerine erişim

İnsan ilişkilerinin ve ölçülebilir olmayan becerilerin gelişimi

Kendisini zorlayacak ve aynı zamanda heveslendirecek bir kaynak

Rehberlik ve farklı bir bakış açısı elde edilebilecek bir kaynak.

Fikirleri denemek için rahat bir ortam.

İşvereninin onlara değer verdiğini anlaması

Çok-alanda-becerileri-olan bir çalışan ve birey olabilmek

Gelişim fırsatı

Farklı alanları keşfetme ve daha geniş perspectif edinme

Bireysel odaklanma – kişiye göre belirlenmiş, birebir ilgi ortamı

Değişimler ve kritik dönemlerde destek alıyor olmak

Organizasyonel yapıların nasıl yönetildiğine dair bilgi edinme

Başkalarının davranışlarını anlama

Kişisel yansıtma alanı fırsatı

Zorlanma ve esneme fırsatı.

Kendi değerini bilme ve kendine güvenme

Yeni bağlantılar ve farklı öğrenim kaynaklarına ulaşma.

İş bağlantılarını geliştirme (Networking)

Mentora faydaları:

Kendi performansını yükseltmek, kişisel gelişimini ilerletmek

Kendi ekibiyle olan ilişkileri konusunda içgörü geliştirme

Bir başkasının gelişimini seyretme hazzı.

Zorlanma fırsatı elde etme.

Kendi kariyer ya da gelişimine yenilikçi yaklaşım.

Rutine ara verme ve yansıtma fırsatı.

Farklı bir jenerasyonu anlamada gelişmek.

Deneyimlerin tanımlı bir amaç doğrultusunda kullanılması

Başarma ve takdir edilme duygusu

Kurumu daha geniş bir açıdan görme olanağı

İş bağlantılarını geliştirme (Networking)

Mentinin üst yöneticisi ve ekibi için

Mentiler geri bildirim almaya daha hazırlıklı

Ekibin sürekli gelişimi için bir kaynak

Mentinin performansının yükselmesi

Menti ile daha iyi bir iletişim

Mentinin ekiple olan uyumunda gelişme

Mentinin gelişimi için paylaşılmış sorumluluk.

Takım için süregelen gelişim kaynağı

Kuruma faydaları

Daha iyi bilgi yönetimi ve bilgi aktarımı

Yaratıcı düşünme fırsatı

Profesyonel yetkinlikleri geliştirmek için bir model

Eğitim harcamalarının karşılığını almakta etkin bir yöntem

Daha iyi eleman alımı ve çalışan sadakati.

Çalışanlarda yüksek motivasyon

Çalışanlara değer verildiğinin gösterilmesi.

Kültür değişimine destek.

Potansiyelin ortaya çıkışı ve verimlilik artışı

Birimlerarası iletişimin gelişmesi

Öğrenme kültürünün yapılandırılmasına yardım.

Ekonomik bir gelişim fırsatı

Ölçülemeyen becerilere verilen önemin görünür kılınması