geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

MENTORLUK NEDEN ŞİMDİ?

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk neden birçok ülkede, farklı kurgularda geniş kapsamlı olarak uygulanmaktadır?
Bu soruya cevap olarak, Kuruluşlarda mentorluk aşağıdaki alanlarda destek sağlar;

  İletişim ve ilişki Yönetimi,

Bilgi Geliştirme ve Bilgi Paylaşımı,

Etkili Öğrenme Ortamları ve İklimin oluşturulması/ geliştirilmesi,

Katma değer performans ve verimlilik geliştirme,

Yöneticilerin değişen rolleri, ( Talimat ve kontrol’den gelişim ve desteğe doğru)

Değişen Koşullarda bireylerin destek ve gelişim ihtiyaçları,

Stres yönetimine destek,

Yönetim, Yetenek, Yetenek ve Liderlik Geliştirme,

Yaratıcılık ve yenilikleri teşvik eden ortamı yaratmak, iklim ve davranışları geliştirmek,

Problem çözme becerileri geliştirme,

Stratejik karar verme…

Daha geniş olarak toplum içinde eğitim ve sağlık hizmetlerine destek için mentorluk aşağıdaki alanlarda katkı sağlayabilir;

Sosyal Entegrasyon ve Değişim Yönetimi,

Vatandaşlık ve Bireysel Gelişim,

Eğitim politikaları ve Öğrenme Stres yönetimi çabaları,

Davarnış ve tutum değişimi,

Geniş katılım ve kültürel çeşitlilikler,

Gençlerin gelişim ve olgunlaşma sürecinde,

Ailelerini destekleyen, güçlendiren ebeveynler,

Herhangi bir geçiş / değişim sürecinden geçen bireyler, gruplar için…

Üretim sektörü ve İmalat Sanayi