geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

ÖĞRENME ORTAĞI

Yazdırmak için tıklayın!

Mentiler (Öğrenenler), Mentorun (Öğrenme Ortağı) bilgisinden, deneyiminden, bireysel özellikleri ve becerilerinden faydalanabilirler. Mentor olarak kurum poltikaları, kültürü, geçmişi, iklimi, hakim olan tarzlar, geleceği hakkında sahip olduğunuz bilgi ve bakış açınız menti için önem taşır. Mentor ile oluşturduğu öğrenme ilişkisinde kendi bakış açılarının geliştirmesi için bir çerçeve ve motivasyon sağlayabilir.

Mentor (Öğrenme ortağı) rolünde ilişki oluşturmak, paylaşmak, rol vermek, düşündürmek, cesaretlendirmek, uygulamaya /denemeye teşvik etmek, dinlemek, soru sormak, yansıtmak, birlikte çalışmak, tartışmak, rol oynamak, destek ve zorlamak ve öğrenme deneyimini konuşmak, değerlendirmek önem taşır.

Mentorluk öğrenme İlişkisinin sorumluluğunu alan Menti’dir. İlişki oluştuktan sonra bu ilişki menti tarafından yönetilir. Bu mentinin ilişki yönetim deneyimi olduğunu unutmamak gerekir. Mentorlar problem çözmezler. Problemlere ilişkin çözümlerde aktif olan mentidir.

Öğrenme Ortağı rolündeki mentorlar, destekler, sorunlara farklı bakış açısı getirirler. Mentorlar, balık vermekten çok, balık tutmayı öğretme yönünde farklı bir şapka takarak, uygun beceri, davranış sergileyen, öğrenme ortaklarıdır.

Mentorluk programınız için nitelikli mentorlara sahip olup, olmadığınız önemlidir. İyi tasarlanmış bir mentorluk programı süreci, mentorların programındaki rol ve sorumluluklarını kolaylaştırır. Mentorlar, öğrenme ilişkilerinde sağladıkları bilgi paylaşımı ve verdikleri desteklerle, mentilerinin gelişimine yardımcı olma sorumluluğunu alırlar.